Gestalt - odkryj siebie...

Fritz Perls

Psychologia Gestalt

Psychologia? Filozofia? Sposób życia?

Koncepcja psychologii człowieka Gestalt nie jest jednorodna. Powstała w połowie XX wieku metoda która jest nie tylko jednym z rodzajów terapii, ale może być również rozumiana jako koncepcja filozoficzna, a nawet pewien model funkcjonowania, czerpie z wielu różnych źródeł. Analizując założenia koncepcji, czy przyglądając się metodom, stosowanym przez Gestaltystów widać wpływ psychoanalizy i fenomenologii, egzystencjalizmu i psychodramy, pracy z ciałem i teorii pola, a nawet wpływ koncepcji religijno – filozoficznych takich jak buddyzm. Ten eklektyzm, nie jest niczym złym, powoduje jedynie, że Gestalt jest elastyczny i otwarty na wszelkie możliwości. Pozwala też terapeucie na eksperymentowanie z metodami terapeutycznymi i nie ogranicza go do czterech narzędzi, jak ma to w zwyczaju psychoanaliza.

 

  • 04

    "Tu i teraz", "figura i tło", "pole", "do- mykanie całości". Więcej…

  • 02

    Analiza snów, techniki psychodramatyczne, "puste krzesła", identyfi- kacja. Więcej…

  • 03

    Dla kogo terapia Gestalt? Czy zawsze jest skuteczna? Więcej…